RESEVILLKOR FÖR ASIEN PARADISRESOR.  

Nedanstående villkor gäller för er resa/hotellbokningar med oss. Läs igenom dem noga eftersom de anger våra respektive rättigheter och skyldigheter .

1 . BOKNING

När en bokning är betald , bokningen är  bindande för båda parter , kunden och resebyrån .

2 . AVBOKNING

Avbokningsregler är följande :

  • Tidigare än 90 dagar före avresa debiteras 5 % av det totala priset
  • Vid avbokning 90 -61 dagar före avresa debiteras 35 % av det totala priset.
  • Vid avbokning 60 -46 dagar före avresa debiteras 60 % av det totala priset
  • Vid avbokning 45 -15 dagar före avresa debiteras 85 % av det totala priset
  • Vid avbokning 14 -0 dagar före avresa debiteras fullt pris.

För att undvika kostnader vid avbokning i visa fall kan resenären teckna avbeställningskydd

3 . RESEHANDLINGAR

När resan / hotellet betalats får du dokument som innehåller turer eller hotellvoucher, som ska visas för hotellet eller vår lokala representant  samt resedokument som innehåller alla de tjänster du har beställt / bokat . Resedokumenten omfattar : Hotell , boende, transporter , utflykter , etc. Kontrollera alla dokumenten noggrant så fort du fått dem och kontakta Asien Paradisresor omedelbart om några uppgifter visar sig vara felaktiga eller ofullständiga .

4 . PASS / VISUM

Det är resenärens ansvar att ha giltigt pass och eventuella visum för resan. ( Observera att passet måste vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomsten ) .

5 . VACCINATIONER

Kontrollera alltid med din läkare eller vaccinationsbyrå om det behövs ( krävs ) vaccination (er ).  Resenären är ansvarig för nödvändiga vaccinationer .

6 . PRISFÖRÄNDRINGAR

Asien Paradisresor förbehåller sig rätten att ändra priset med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna till följd av : stigande transportkostnader ( bränslepriser ), förändringar i skatter, avgifter och valutakurser .

7 . ÖVERLÅTELSE

Under vissa omständigheter , har kunden rätt att överlåta resan till en annan person mot en administrativ avgift . Denna kostnad kan variera , beroende på karaktären av resan .Kontrollera om  transportföretagen eller andra accepterar överlåtelsen. Om till exempel en flygbiljett köpts på ett flygbolag där reglerna inte tillåter överlåtelser , innebär detta att kunden inte får en återbetalning för flygbiljetten, och de som vill ta över resan måste själva köpa en ny biljett .

8 . LOGI

Om byte av hotell behöver göras av någon anledning under resan , förbehåller vi oss rätten att byta hotell. Vi kommer att försöka byta till ett jämförbart hotell eller ett hotell med högre standard. Om du upplever någon händelse som du har anledning att klaga på eller har problem med  hotellet som vi bokat , vänligen informera hotellets personal eller ledning omedelbart så att lämpliga åtgärder kan vidtas . Skulle du inte vara nöjd med de lösningar som erbjuds , kontakta Asien Paradisresors lokala representant  medan du är på hotellet. Vi kommer att erbjuda dig all rimlig hjälp för att rätta till situationen.

9 . FÖRSÄKRING

Det är MYCKET VIKTIGT att du har en adekvat reseförsäkring innan avresan. Det är DITT ansvar att se till att du har tillräckligt försäkringsskydd . Försäkringen bör omfatta , bland annat , personliga förluster , hälsovård , alla sjukvårdskostnader och kostnader för annan hjälp, inklusive hemresa i händelse av sjukdom eller en olycka .

10 . SKATTER OCH  AVGIFTER

En del skatter och avgifter krävs i förväg och ingår därför i priset. Andra skatter och avgifter  betalas lokalt , till exempel flygplatsskatter, nationella parkavgifter , kamera / video- avgifter mm. Avgifterna nämns i reseprogrammet ( även på vår hemsida ) för din information. Observera att sådana avgifter kan variera från destination till destination och kan ändras från tid till annan .

11 . HANDIKAPPADE

Rullstolsanvändare och rörelsehindrade som inte åtföljs är välkomna på våra resor , men måste samråda med resebyrån innan resorna kan bokas. Asien Paradisresor förbehåller sig rätten att neka resedeltagare som, efter resebyrås bedömning, inte kommer att kunna genomföra resan . Avslaget beror på omständigheter utanför vår kontroll.

12 . KLAGOMÅL

Klagomål skall ställas till resebyrån eller dess lokala representant så snart kunden har något problem.  Vår lokala representant har möjlighet att vidta lämpliga åtgärder .

Klagomål efter hemkomsten skall göras till : LHL s Asien Paradisresor , Karlslundsgatan 22 lgh 1304, SE 151 35 , Södertälje , Sverige . Om parterna inte kan enas , prövas tvisten av Statens Reklamationsnämnden ( ARN ) , Box 174 , 101 23 Stockholm .